درباره ما

DSC07974

شرکت خدمات حفاری کارائوس

مهمترین امر در ابتدای شروع یک ساخت و ساز جدید گودبرداری می باشد که مرحله ای بسیار حساس و با اهمیت است .

اندکی خطا و بی توجهی در این مرحله می تواند فاجعه آفرین باشد .

 

هدف ما در این مجموعه استفاده از تکنیک و دانش روز و استفاده از بهترین ماشین آلات برای انجام گودبرداری و اجرای سازه نگهبان ایمن، پایدار و اصولی است.

نام پروژه :

 

محل پروژه :

 

نوع اسکلت :

 

تعداد طبقات :

 

عمق پی :

 

کاربری :