شرکت ایده سازان عرش:

شرکت مهندسی ایده سازان عرش

شماره ثبت ٤٣٢٨٧٩ و شناسه ملی 10102915056

(سهامی خاص)

شرکت مهندسی ایده سازان عرش ،با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره ، نظارت فنی و اجراء و ارائه خدمات پیمانکاری در زمینه پروژه های ساختمانی، تأسیساتی، راه و ابنیه،محوطه سازی و… به ثبت رسیده و فعالیت خود را در این زمینه روز به روز ارتقا بخشیده است.


مهدی ربیعی مدیر عامل