شرکت اسکان ساز عرش:

شرکت مهندسی اسکان ساز عرش

شماره ثبتی456443  و شناسه ملی 14004176315

(مسئولیت محدود)

 

شرکت مهندسین مشاور اسکان ساز عرش با هدف ارائه خدمات در زمینه‌های خدمات شهرداری و نظام مهندسی ،طراحی،نظارت و همچنین مدیریت طرح تاسیس گردیده است.

 مطالعه، طراحي(طراحی نقشه های فاز 2،سازه ای ،معماری،تاسیسات الکتریکی و مکانیکی)، نظارت، و مدیریت پروژه ها در شرکت مهندسین و مشاور اسکان ساز عرش هم اكنون با بکارگیری تعدادی از کارکنان متخصص در زمینه طراحی ساختمان های مدرن فعالیت دارد.

 

 

مهدی قاسمی پور مدیر عامل