شرکت افق نگار عرش:

این شـرکت با کادری متخصص و مجـرب با بیش از یک دهه تجربه کاری، این توان را دارد که در امـر مشاوره، ساخت و اجـرا در خدمت پـروژه‌های ساختمانی کشور باشد.
 ارتباط با بیش از 3 مشاور خارجی و نیز صدها برند مصالح داخلی و خارجی این توانایی را به این شـرکت داده تا فناوری روز جهان را در اجرا و انتخاب مصـالح به همکاران و کارفرمایان محترم ارائه دهد.
 نظارت بر اجرای ساختمان سبز و نیز مدیریت هوشمند ساختمان یکی دیگر از توانمندی‌های این شرکت می‌باشد که کاهش هزینه نگهداری ساختمان و نیز کنترل انرژی و صرفه‌جوی این شـرکت با کادری متخصص و مجـرب با بیش از یک دهه تجربه کاری، این توان را دارد که در امـر مشاوره، ساخت و اجـرا در خدمت پـروژه‌های ساختمانی کشور باشد.

 نظارت بر اجرای ساختمان سبز و نیز مدیریت هوشمند ساختمان یکی دیگر از توانمندی‌های این شرکت می‌باشد که کاهش هزینه نگهداری ساختمان و نیز کنترل انرژی و صرفه‌جویی در مصرف آن را موجب می‌شود .

مصطفی ربیعی مدیر عامل