پروژه تالار پذیرایی چهارباغ:

پروژه تالار پذیرایی چها باغ:

تالاری در 4 طبقه واقه در خیابان شهید محلاتی ( 2 طبقه تالار و 2 طبقه پارکینگ )

 

دارای امکانات و فضاهایی از قبیل :  1- فضای مدیریت 2- فضای اداری 3- فضای تجاری 4- فضای رختکن  و …  جهت برنامه های مختلف

 

زیربنا هر ویلا : 3100 متر مربع                                                                            اسکلت فلزی

سرمایش : چیلر                                                                                                 گرمایش : چیلر

شروع پروژه : 1388/03/01                                                           مدت انجام پروژه  :   30  ماه