پروژه محلاتی 3:

پروژه محلاتی 3:

 

ساختمان مسکونی 5 واحدی واقع در منطقه مینی سیتی تهران (جمعا” 7 طبقه )

 

زیربنا هر ویلا : 1500 متر مربع                                                                            اسکلت بتنی

 

سرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت                گرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت

 

شروع پروژه :  1395/02/05                                                            مدت انجام پروژه  :   18  ماه