پروژه مسکونی درکه

ساختمان مسکونی، تجاری

زیربنا : 12000متر مربع                                              اسکلت بتنی

سرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت                گرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت

شروع پروژه : 

1399                                                                    مدت انجام پروژه  :   30  ماه

WhatsApp Image 2020-02-01 at 11.07.58
WhatsApp Image 2020-02-09 at 15.41.03
WhatsApp Image 2022-04-28 at 1.53.08 PM

قبلی
بعدی