پروژه آریا شهر

پروژه آریا شهر:

مجتمع مسکونی /تجاری  واقع در منطقه آریاشهر تهران  10 واحدی  ( 2 طبقه پارکینگ + 5 طبقه مسکونی )

زیربنا : 3100 متر مربع                                                                                   اسکلت فلزی

سرمایش : کولر آبی                                                گرمایش : موتور خانه مرکزی – رادیاتور

شروع پروژه : 1385/04/01                                                   مدت انجام پروژه  :   30   ماه