شرکت مهندسی آرشیت سازان عرش

شرکت آرشیت سازان عرش

شماره ثبتی 467122  و شناسه ملی 14004691350

(مسئولیت محدود)

شرکت آرشیت سازان عرش با تکیه بر توان علمی و اجرایی مجموعه خود شامل مهندسین و کارشناسان ارشد رشته های (عمران وصنایع و مکانیک خاک و پی) مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و بادارا بودن آزمایشگاه تخصصی ،توانایی تایید آزمایش های خاک، بتن ،جوش و کشش میلگرد و … را دارا می باشد.

احمد ربیعی مدیر عامل