شرکت بیمه ملت

بیمه ملت

نمایندگی صدور(کد2841،مهندس ربیعی)

مرکز پرداخت خسارت(کد470،مهندس ربیعی)

این نمایندگی امکان صدور انواع بیمه نامه های ذیل را دارا می باشد

  • بیمه نامه مسئولیت
  • بیمه نامه ساختمان
  • بیمه نامه آتش سوزی
  • بیمه نامه آسانسور
  • بیمه نامه عمر
  • بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری
  • بیمه نامه مسافرتی
  • پرداخت خسارت اتومبیل

 

مصطفی ربیعی مدیر عامل