پروژه ترنج:

پروژه مسکونی ترنج:

 

ساختمان مسکونی 28 واحدی واقع در منطقه مینی سیتی ( 7 طبقه مسکونی – 3 طبقه پارکینگ )

 

زیربنا هر ویلا : 6150 متر مربع                                                                            اسکلت بتنی

 

سرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت                گرمایش : موتورخانه مرکزی – داکت اسپلیت

 

شروع پروژه : 1394/11/17                                                           مدت انجام پروژه  :   30  ماه