پروژه ستارخان 3 :

پروژه ستارخان 3:

ساختمان مسکونی 10 واحدی واقع در منطقه ستارخان تهران (5طبقه مسکونی – 2طبقه پارکینگ )

 

زیربنا هر ویلا : 3600  متر مربع                                                                           اسکلت فلزی

 

سرمایش : داکت اسپلیت                                                                    گرمایش : داکت اسپلیت

 

شروع پروژه : 1388/08/11                                                         مدت انجام پروژه  :   24  ماه