پروژه ویلایی محمد شهر کرج:

پروژه محمد شهر کرج:

ویلای دوبلکس واقع در منطقه محمد شهر کرج

 

زیربنا هر ویلا : 530  متر مربع                                                                           اسکلت فلزی

 

سرمایش : کولر گازی                                                           گرمایش : موتور خانه مرکزی – رادیاتور

 

شروع پروژه : 01/10/1388                                                         مدت انجام پروژه  :   20  ماه