پروژه یوسف آباد:

پروژه یوسف آباد:

 

ساختمان اداری 4 واحدی واقع در منطقه یوسف آباد تهران ( 4 طبقه اداری – یک طبقه پارکینگ – یک طبقه رستوران )

 

زیربنا هر ویلا : 700 متر مربع                                                                            اسکلت فلزی

 

سرمایش : چیلر                                                                                                 گرمایش : چیلر

 

شروع پروژه : 1389/07/10                                                          مدت انجام پروژه  :   19  ماه