پروژه ستارخان 1:

پروژه ستارخان 1:

ساختمان مسکونی 10 واحدی واقع در منطقه ستارخان تهران (5طبقه مسکونی – 2طبقه پارکینگ )

 

زیربنا هر ویلا : 2100  متر مربع                                                                           اسکلت فلزی

 

سرمایش : داکت اسپلیت                                                                    گرمایش : داکت اسپلیت

 

شروع پروژه : 1386/05/10                                                        مدت انجام پروژه  :   24  ماه